Giới Thiệu IAN

International Alumni Network (iAN) – Mạng Lưới Cựu Du Học Sinh Quốc Tế  là gì?

IAN là Tổ chức kết nối nhân lực cao cấp các cựu du học sinh Việt Nam từng học các thời kỳ, các ngành nghề khác nhau trên thế giới, hình thành một hệ tri thức, một cộng đồng doanh nhân năng động, sáng tạo, tự nguyện gắn kết, tham gia vào hoạt động xây dựng và phát triển đất nước.

Đăng ký tham dự
Facebook
Đăng ký kết nối